Dans

DANS KUN JE ZIEN ALS EEN VORM VAN NON-VERBALE COMMUNICATIE TUSSEN MENSEN.
JE KUNT DANSEN VOOR JE EIGEN PLEZIER EN ONTSPANNING, VOOR EEN GROEP OF VOOR EEN PUBLIEK. HET KAN OOK CEREMONIEEL GEBRUIKT WORDEN.
DANS KAN IDEEËN LATEN ZIEN OF VERHALEN VERTELLEN.
HET BRENGT EEN WISSELWERKING TUSSEN BELEVING EN BEWEGING OP GANG. IN DE DANS WORDT UITDRUKKING GEGEVEN AAN DATGENE WAT JE BELEEFT.
HET IS EEN VORM VAN EXPRESSIE EN/OF EEN SPIRITUELE REIS.